Klasická a športová masáž

Kurz je určený
záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, pracovať v zahraničí alebo pre vlastné poreby. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí:

 • prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti
 • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškami
 • je možná náväznosť na kurz Wellness pracovník - masérske služby


Teoretická výučba
Obsah výučby:

 • funkčná anatómia
 • fyziológia telesných cvičení
 • základy športového tréningu
 • regenerácia športovca – ergogenické prostriedky
 • traumatológia a úrazová zábrana v športe
 • tejping
 • boj proti dopingu
 • osobnosť športového maséra
 • športová masáž

Praktická časť

 • zábaly
 • masáž klasická
 • ukážky a nácvik jednotlivých hmatov
 • jednotlivé zostavy
 • praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení

Informácie o kurze

 • Rozsah kurzu
  200 hodin
 • Forma záverečnej skúšky
  písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad- Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.
  - Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
  - Absolvent prezenčného kurzu bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej.
 • Miesto konania kurzu
  Beauty School – Staničná 11, 949 01 Nitra (pri vlakovej stanici)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu
Absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v oblasti služieb, prípadne v

 • športových zariadeniach a kluboch
 • fitness centrách
 • kúpeľných a rekreačných zariadeniach
 • relaxačných centrách
 • rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

 

Záväznú prihlášku vykonáte pridadaním kurzu do košíka a vyplnením všetkých následujúcich údajov.

Dátum
1.4. - 30.4. 2019
€300
Kategória: Vzdelávací program