Neohodnotené

Sprievodca v cestovnom ruchu

Informácie/objednávky : Ing. Dominika Babišová +421 915 446 177

 

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na

Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

 

Informácie/objednávky : Ing. Dominika Babišová +421 915 446 177

Dátum
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Termín dohodou
€600
Kategória: Vzdelávací program

Cieľ kurzu

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovného ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie

činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu

Formy štúdia

  • víkendová forma
  • piatok od 14:00 hod + sobota od 9:00 hod.

Metódy výučby

  • prednáškay
  • praktické cvičenia v CK
  • samostatná práca
  • inštruktážny autobusový zájazd
  • sprevádzanie v prírode, meste, autobuse
  • modelové situácie

Forma ukončenia kurzu

  • ústna skúška (otázky za jednotlivé predmety) a prezentácia záverečnej práce

Učebný plán

1. Metodika sprievodcovskej činnosti
2. Technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu
3. Dejiny kultúry a umenia
4. Geografia cestovného ruchu
5. Spoločensko – politické dianie

Časový rozsah kurzu

300 hodín (160 hodín teoret. časť, z toho 90 hodín dištančnou formou a 140 hodín prax )

 

Záväznú prihlášku vykonáte pridadaním kurzu do košíka a vyplnením všetkých následujúcich údajov.

 

 

Späť do obchodu