Wellness pracovník - masérske služby

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva VVaŠ SR

- je určený
záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória + 220 hodín praktická výučba. Vyučovanie prebieha  v pondelok, utorok, piatok intenzívnej výučby v čase od 14 hod. do cca 19 hod.,a v soboty od 9 hod.do 15 hod., plus 2 dni záverečné skúšky.


Teoretická výučba
Obsah výučby:

 • anatómia
 • fyziológia
 • teória masáže
 • prvá pomoc
 • hygiena
 • psychológia

Praktická časť

 • základy práce vo wellness
 • saunovanie
 • saunové rituály
 • marketing podnikania.

Informácie o kurze

 • Rozsah kurzu
  320 hodin
 • Forma záverečnej skúšky
  Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje po absolvovaní kvalifikačnej skúšky, požiadať o živnostenský list.
 • bližšie info: ttps://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/wellness-pracovnik-maserske-sluz
 • V cene kurzu
  Sú učebné texty, záverečná skúška a osvedčenie
 • Odporúčania
  Na kurz si prineste prezúvky, kompletné biele oblečenie, min 4 ks biele tričká, dve osušky a uterák. 
  Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.
 • Miesto konania kurzu
  Beauty School – Staničná 11, 949 01 Nitra (pri vlakovej stanici)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu
Absolvent ovláda zručnosti získané úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v danom povolaní

 • športových zariadeniach a kluboch
 • fitness centrách
 • saunách
 • kúpeľných a rekreačných zariadeniach
 • relaxačných centrách
 • rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva)

 

Absolvent kurzu  môže nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach a hoteloch doma alebo v zahraničí.
 
Po overení odbornej spôsobilosti si môže založiť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.
 
Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť a túto je možné overiť len ak je žiadateľ absolventom tohto akreditovaného kurzu ,,Wellness pracovník – masérske služby”.  Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením – skúška je spoplatnená osobitne overovacou inštitúciou.
 
Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.
 

 

Číslo akreditácie: pre VA JAK, s.r.o. Trenčín pod číslom 1787/2019/75/2 (ktorý vykonávame v spolupráci)
Záväznú prihlášku vykonáte pridadaním kurzu do košíka a vyplnením všetkých následujúcich údajov.

Dátum
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Na objednávku
€690
Kategória: Vzdelávací program