VZDELÁVACÍ PROGRAM
Beauty final cover 3.5. - 15.7.2021
Kozmetik kozmetička 3.5. - 15.7.2022
Manikér manikérka 3.5. - 17.6.2021
Pedikúra 3.5. - 17.6.2022
Masér klasická masáž a športová 5.5. - 5.6.2021
Wellness pracovník masérske služby NA OBJEDNAVKU2
Kuchár kuchárka
€460
15.4. - 26.6.2021
Lektor
Lektor online kurz
4.5. - 5.6.2021
€190
4.5. - 5.6.2021
DOPLNKOVÉ KURZY

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania...

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania.
 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 oznamujeme vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy že môžu až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívať aj dištančnú formu vzdelávania (on-line, kombinovanú), a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu...

 

Ministerstva