VZDELÁVACÍ PROGRAM
Beauty final cover 7.4. - 25.6.2021
Kozmetik kozmetička 7.4. - 25.6.2022
Manikér manikérka 12.4. - 27.5.2021
Pedikúra 12.4. - 27.5.2022
Masér klasická masáž a športová 7.4. - 28.4.2021
Wellness pracovník masérske služby NA OBJEDNAVKU2
Kuchár kuchárka
€460
11.3. - 26.6.2021
Lektor 9.3. 2021
DOPLNKOVÉ KURZY

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania...

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania.
 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 oznamujeme vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy že môžu až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívať aj dištančnú formu vzdelávania (on-line, kombinovanú), a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu...

 

Ministerstva