VZDELÁVACÍ PROGRAM
Kaderník Kaderníčka
12.8. - 11.10. 2019
€790
Kozmetik kozmetička
3.6. - 2.8.2019
€790
Manikér manikérka
2.9. - 18.10. 2019
€400
Pedikúra
2.9. - 18.10 2019
€400
Kuchár kuchárka
5.9. - 20.11. 2019
€550
Lektor
4.9. - 2.10. 2019
€190
Aranžovanie kvetov
6.9. - 22.10. 2019
€500
DOPLNKOVÉ KURZY
3D Čiarkovanie
€360
3D Mihalnice
€250
Vizaz
€200
Predlžovanie
Termín dohodou
€100

 

Ministerstva