VZDELÁVACÍ PROGRAM
Beauty final cover
€990
1.3. - 12.5.2022
Kozmetik kozmetička
Kozmetik - kozmetička
1.3. - 12.5.2022
€990
1.3. - 12.5.2 022
Manikér manikérka
Manikér - manikérka
Termín dohodou
€650
TERMIN DOHODOU
Pedikúra
Pedikér - pedikérka
10.1. - 23.2. 2022
€550
10 .1. - 23.2. 2022
Masér klasická masáž a športová
€300
10.1.2022 - 4.2.2022
Wellness pracovník masérske služby 10.1.2022 - 4.3.2023
Kuchár kuchárka
Kuchár - kuchárka
12.1. - 13.4.2022
€460
12.1. - 13.4.2022
Lektor 7.12.202 1
Kozmetička - Mini kurz
Novinka
€400
TERMI N DOHODOU
DOPLNKOVÉ KURZY
Maderoterapia Beuaty school
Kurz Maderoterapie
Termín dohodou
€750
TERMIN DO HODOU
Reflexna masaz 768x512 NA OBJEDNAVKU.
Suchá pedikúra
Novinka
€300
NA OBJE DNAVKU
Nail art NA OBJEDNAV KU
3D Čiarkovanie
€360
65
3D Mihalnice
€250
68
Predlžovanie vlasov NA OBJED NAVKU

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania...

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania.
 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 oznamujeme vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy že môžu až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívať aj dištančnú formu vzdelávania (on-line, kombinovanú), a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu...

 

Ministerstva