3 hodnotenia

Lektor-kombinovane 11.1.2024

Informácie/objednávky : +421 907 761 043

Kurz je určený
pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.

Účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.

Teoretická výučba
Obsah výučby:

 • vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
 • poznať zákonitosti tvorby učiva
 • vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
 • vedieť koncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
 • naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
 • spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
 • vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
 • poznať zásady hodnotenia účastníkov, základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
 • vedieť si zvoliť vlastný štýl

Praktická časť

Dištančno – prezenčný kurz

 • priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami
 • prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňových sústredení
 • jednotlivé sústredenia nasledujú po 2, resp. 3 týždňoch
 • každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál spracovaný osobitne pre tento kurz

Informácie o kurze

 • Rozsah kurzu
  100 hodin
 • Forma záverečnej skúšky
  Záverečné hodnotenie zadaných úloh a rozbor lektorského vystúpenia každého účastníka.
  Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.
 • Miesto konania kurzu
  Beauty School – Staničná 11, 949 01 Nitra (pri vlakovej stanici)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu

 • absolvent vie vytvárať a samostatne realizovať jednodňové semináre i dlhodobé vzdelávacie programy.
 • je schopný vzdelávať zamestnancov firiem, rovnako ako verejnosť
 • vie vytvárať vzdelávacie plány, časový harmonogram, štruktúru kurzov aj učebné plány vrátane prideľovania kompetencií.
 • dovedie stanoviť vzdelávacie potreby účastníkov a tomu prispôsobiť plánovanú akciu. 
 • ovláda prezentáciu učiva s využitím interaktívnych prístupov a moderných metód výučby. 
 • absolvent získa tiež vedomosti verbálnej a neverbálnej komunikácie,
 • zlepšenie svojho prejavu
 • naučeni sa riešiť problémy a
 • znalosť v motivováci účastníkov kurzov

 

Číslo akreditácie – 1787/2012/70/2
Akreditovaný vzdelávací program realizuje vzdelávacia inštitúcia v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z.


Záväznú prihlášku vykonáte pridadaním kurzu do košíka a vyplnením všetkých následujúcich údajov.

 

Informácie/objednávky : +421 907 761 043

Dátum
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Termín dohodou Termín dohodou Zvoľte variant
€260
Kategória: Vzdelávací program
 
Späť do obchodu