23 hodnotení

Wellness pracovník - masérske sl. 8.1.2024

Informácie/objednávky : +421 907 761 043

 Upozornenie: zo zdravotných dovodov prekladáme začiatok kurzu na 8.1.2024-14.3.2024

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva VVaŠ SR

- je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore 

 • športových zariadeniach a kluboch
 • masérskych salónoch alebo si otvoriť živnosť /
 •  záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

- je určený pre samoplátcov / nedá sa riešit cez úrady práce

 

- Po termíne od 1.1.2022 može prácu maséra na živnosť vykonávať iba ten, kto absolvoval strednú zdravotnú školu, kurz Wellness pracovník - masérske služby, alebo tí čo majú 5 a viac rokov praxe a úspešne vykonajú jednodňové skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava /ftvš.uk/

- Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra /zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve.

- predloženie fotokopie maturitného vysvedčenia, alebo VS diplomu

- Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória + 220 hodín praktická výučba. Vyučovanie prebieha  v pondelok, stredu, štvrtok intenzívnej výučby v čase od 15 hod. do cca 20 hod. plus 2 dni záverečné skúšky.


Teoretická výučba
Obsah výučby:

 • anatómia
 • fyziológia
 • teória masáže
 • prvá pomoc
 • hygiena
 • psychológia

Praktická časť

 • Klasická masáž
 • základy práce vo wellness
 • saunovanie
 • saunové rituály
 • marketing podnikania.

Informácie o kurze

 • Rozsah kurzu
  320 hodin /klasická masáž + wellness časť /
 • Forma záverečnej skúšky
  Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje po absolvovaní kvalifikačnej skúšky, požiadať o živnostenský list.
 • bližšie info: ttps://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/wellness-pracovnik-maserske-sluz
 • V cene kurzu
  Sú učebné texty, záverečná skúška a osvedčenie
 • Odporúčania
  Na kurz si prineste prezúvky, kompletné biele oblečenie, min 2 ks biele tričká, dve osušky a dva uteráky. 
  Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.
 • Miesto konania kurzu
  Beauty School – Staničná 11, 949 01 Nitra (pri vlakovej stanici)

Profil absolventa rekvalifikačného kurzu
Absolvent ovláda zručnosti získané úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v danom povolaní

 • športových zariadeniach a kluboch
 • masérskych salónoch
 • fitness centrách
 • saunách
 • kúpeľných a rekreačných zariadeniach
 • relaxačných centrách
 • rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva)

 

Absolvent kurzu  môže nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach, masérskych salónoch a hoteloch doma alebo v zahraničí.
 
Po overení odbornej spôsobilosti si môže založiť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.
 
Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť a túto je možné overiť len ak je žiadateľ absolventom tohto akreditovaného kurzu ,,Wellness pracovník – masérske služby”.  Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením – skúška je spoplatnená osobitne overovacou inštitúciou.
 
Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.
 
 

Číslo akreditácie: pre VA JAK, s.r.o. Trenčín pod číslom 1787/2019/75/2 (ktorý vykonávame v spolupráci)
Záväznú prihlášku vykonáte pridadaním kurzu do košíka a vyplnením všetkých následujúcich údajov.

 

Informácie/objednávky : +421 907 761 043

Dátum
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
iba pre samoplatcov iba pre samoplatcov Zvoľte variant
€870
Kategória: Vzdelávací program
Späť do obchodu